Social Grow Sessions

De Social Grow Sessions - Focus op mantelzorg

De uitdagingen in de mantelzorg zijn complex. Een vergrijzende bevolking, vermaatschappelijking van de zorg, moderne invulling van zorgnoden, het vergroten van de draagkracht van mantelzorgers, een betere afstemming tussen informele en formele zorg... De ambities zijn groot en dagen ons systeem uit. Hoe kunnen we een samenleving organiseren waar we meer voor elkaar kunnen zorgen? Waar mantelzorgers de juiste waardering en ondersteuning krijgen? Waar ze zich optimaal gesteund voelen vanuit hun persoonlijke en professionele omgeving?

De Social Grow Sessions editie 2019 speurt naar de knelpunten in mantelzorg en ondersteunt innovatieve oplossingen. Het traject is een initiatief van Janssen, Johnson & Johnson Family of Companies in Benelux en de Johnson & Johnson Coroporate Citizenship Trust in samenwerking met de Sociale InnovatieFabriek. We starten met de eerste activiteiten voor editie 2020 in België en Nederland.

We brengen de verschillende sectoren en betrokkenen rond mantelzorg samen in een stakeholdermeeting. We bespreken en onderzoeken de knelpunten. Nadien selecteren we in een projectoproep 10 sociaal ondernemers die op een innovatieve manier omgaan met de uitdagingen. Vijf Nederlandse en vijf Belgische deelnemers krijgen de gelegenheid om een driedaagse opleiding te volgen, in te stappen in een mentortraject met een Johnson & Johnson medewerker en zijn/haar netwerk gericht en efficiënt te vergroten. De resultaten en inzichten van de deelnemers worden daarna terug gedeeld met de betrokkenen en belanghebbenden.

Wil je kandideren voor deelname? Dan kan je hier terecht. 

Wie op de hoogte wil blijven of meer info wenst, kan dit laten weten aan Caroline Godts.

Wat zijn de Social Grow Sessions?

De Social Grow Sessions in een notendop

De Social Grow Sessions zijn een interactief begeleidingstraject voor sociale ondernemers en social profit-organisaties die actief zijn in een van de drie deeldomeinen van GROW Together for Society, het CSR-programma van de Johnson & Johnson bedrijven in de Benelux.

 GROW Together for Society is het CSR-programma van Janssen en Johnson & Johnson bedrijven in de Benelux, dat al wie het nodig heeft de kracht wil geven om zich voluit te ontplooien in onze samenleving.

In deze editie focussen we op de mantelzorger en de ondersteuning van de mantelzorger. We zijn op zoek naar 5 Nederlandse en 5 Belgische innovaties die systemische impact (kunnen) maken.

We zijn in het bijzonder op zoek naar innovaties die inzetten op oplossingen rond één of meerdere van deze knelpunten in de mantelzorg. 

Regie: Zorg-en welzijnsorganisaties erkennen het belang van samenwerken met de mantelzorgers. Wie voor welk domein verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. Er is behoefte om te bepalen wie de regie heeft in de integrale zorg en wat hierin de grenzen zijn. Ook is er behoefte om de formele en informele zorgverlening zo goed mogelijk af te stemmen.

Informatievoorziening: Mantelzorgers hebben behoefte aan een centrale plek om informatie te kunnen inwinnen. Momenteel is er geen eenduidige informatie over wie welke zorg en ondersteuning regelt en hoe mantelzorgers hier toegang toe kunnen krijgen. Op deze manier worden mantelzorgregelingen onbenut. Eén centraal loket is belangrijk zodat men weet waar men terecht kan.

Administratie: Er is behoefte onder mantelzorgers om op een centrale plek informatie te kunnen inwinnen. Momenteel is er geen eenduidige informatie over wie welke zorg en ondersteuning regelt en hoe mantelzorgers hier toegang toe kunnen krijgen. Op deze manier worden mantelzorgregelingen onbenut. Eén centraal loket is belangrijk zodat men weet waar men terecht kan.

Wonen:  de combinatie van mantelzorg en het inwonen bij de zorgvrager wordt onvoldoende gefaciliteerd. Indien mantelzorgers inwonen bij de zorgdrager of een uitkering of toeslagen ontvangen, verliezen zij het recht op bepaalde ondersteuning, waardoor mantelzorgers in een onnodig lastige positie verkeren.

Werken : De combinatie van mantelzorg met studie en/of werk wordt onvoldoende gefaciliteerd. Zo kunnen werkgevers en onderwijsinstellingen door beperkt beleid onvoldoende ondersteuning bieden, waardoor mantelzorgers hun studie/werk niet naar behoren kunnen volgen/uitvoeren.

Financiële ondersteuning: De financiële ondersteuning voor mantelzorgers is in Nederland nog onvoldoende uitgewerkt. Ter vergelijk: in Vlaanderen krijgen mantelzorgers die vrijaf nemen van werk (of minder gaan werken) vergoeding vanuit een federale administratie (RVA). In Nederland is goede wet- en regelgeving en gepaste verzekeringen die hier meer ondersteuning in kunnen bieden gewenst.

Diversiteit -inclusiviteit : Diversiteit wordt nog onvoldoende weerspiegeld in ons zorg- en ondersteuningsaanbod. Er is behoefte aan een gerichte cultuursensitieve aanpak van mantelzorgondersteuning. Ook in de beeldvorming dienen we rekening te houden met diversiteit aan mantelzorgers en mantelzorgorganisaties.

Tijdens een driedaags bootcamp doen de kandidaten tonnen inspiratie op via de sessies met experten en de interactie met elkaar. De inspiratie, feedback en uitwisseling die vanuit de groep komt, zorgt voor een belangrijke toegevoegde waarde. Na het bootcamp kan jouw sociale onderneming een beroep doen op de ervaring en expertises van de medewerkers van Johnson & Johnson Benelux dankzij een mentor programma. Bovendien bieden de Social Grow Sessions gerichte netwerkactiviteiten om nog meer systemische impact te hebben. Doorheen het traject krijg je ten slotte begeleiding en een klankbord bij de Sociale InnovatieFabriek. Kortom: je  krijgt een ongelooflijke boost! 

Het Traject in detail

 

Deel 1: Bootcamp

Tijdens het driedaagse bootcamp – op 16, 17 en 18 maart - maken we eerst kennis met elkaar. Daarna duiken we samen in de diepte en kijken in de breedte. Waar staat mijn project voor? Wat wil ik bereiken en hoe? Impact schalen, systeemverandering, samenwerken met stakeholders…zijn centrale thema’s. 

 

Deel 2: Focus

Na het bootcamp kan je instappen in het mentortraject. Op basis van jouw urgente vragen kijken we uit naar relevante expertise bij Johnson & Johnson en zorgen we voor een optimale match. Daarnaast krijg je ook een klankbord bij de Sociale InnovatieFabriek.

Samen met je mentor en de SIF onderzoek je hoe jouw aanpak kan bijdragen tot systeemverandering. In aanloop naar de derde fase van het traject, definiëren we de vragen en uitdagingen die moeten worden aangepakt en hoe daaraan te beginnen. 

Deel 3: Accelerate 

Op maat van jouw vragen en uitdagingen engageren we netwerken, stakeholders en partners. Tijdens een acceleratiedag knoop je netwerk aan met de stakeholders die voor jouw systemische aanpak noodzakelijk zijn. Jullie leren elkaar kennen en verkennen samen verdere acties, samenwerking. 

Op het afsluitende netwerkevent krijg jij de gelegenheid om jouw project en innovatieve aanpak te pitchen en ontmoet je mensen en organisaties die jouw uitdagingen verder mee kunnen opnemen, die gebruik kunnen maken van jouw oplossing(en) en die hun netwerk kunnen openstellen en kansen creëren.

contact

Heb je een vraag? Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Caroline Godts en Marleen Adriaensen helpen u graag verder. 

 

 

Initiatiefnemers

Sociale InnovatieFabriek

De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie in functie van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.

www.socialeinnovatiefabriek.be

Janssen en Johnson & Johnson

GROW - Together for Society is het Corporate Social Responsibility-programma van Janssen en Johnson & Johnson in de Benelux, en wordt gesteund door de Corporate Citizenship Trust van Johnson & Johnson.

Het doel van GROW – Together for Society is: al wie het nodig heeft de kracht geven om zich ten volle te ontplooien in de samenleving. Drie specifieke focusgebieden zijn:

  • bevorderen van onderwijskansen en dagopvang
  • ondersteunen van mantelzorgers / zorgverleners
  • vergroten van toegang tot gezondheidszorg

Met de Social Grow Sessions editi 2019 willen Janssen en Johnson & Johnson bijdragen tot sociale innovatieve ondernemingen met focus op de ondersteuning van mantelzorg.
Klik hier voor meer informatie over GROW – Together for Society.

De Social Grow Sessions worden georganiseerd met de steun van en in samenwerking met de Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust.
 
Deze stichting heeft als opdracht om de Corporate Social Responsibility-programma’s van Johnson & Johnson uit te werken en uit te voeren in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

www.janssen.com/belgium www.janssen.com/nederlandwww.jjcct.org