Social Grow Sessions

De Social Grow Sessions - Editie rond mantelzorg

Naar een nieuwe mantelzorg: van strijd naar dans

De uitdagingen in de mantelzorg zijn complex. De bevolking vergrijst, de zorg vermaatschappelijkt, de zorgnoden zijn anders, de draagkracht van mantelzorgers staat onder druk, de informele en formele zorg zijn niet altijd op elkaar afgestemd ...

Dat kan beter! In de Social Grow Sessions editie 2020-2021 gingen Johnson & Johnson Family of Companies in BeLux, Sociale InnovatieFabriek en Kennisland de uitdagingen aan in België en Nederland. Met stakeholders identificeerden we de knelpunten in het huidige mantelzorgsysteem. Daarna gingen we een jaar lang aan de slag, samen met tien Belgische en negen Nederlandse innovatieve projecten rond mantelzorg, van kleine sociale ondernemingen tot intrapreneurs uit grotere organisaties

We hebben onze toekomstvisie voor de mantelzorg beschreven, en we hebben heel wat concrete aanbevelingen geformuleerd. Ook jij kan meewerken aan het nieuwe mantelzorgsysteem!

Benieuwd? Ontdek het in de publicatie Naar een nieuwe mantelzorg

 

 

Wat zijn de Social Grow Sessions?

De Social Grow Sessions zijn een begeleidingstraject voor sociale ondernemers en social profit-organisaties die actief zijn in een van de domeinen van GROW Together for Society, het CSR-programma van de Johnson & Johnson bedrijven in de Benelux.

In de editie van 2020 focussen we op de mantelzorger en de ondersteuning van de mantelzorger. We werken met Nederlandse en Belgische innovaties die systemische impact (kunnen) maken, en die een oplossing bieden voor een of meerdere knelpunten in de mantelzorg.

Wat zijn de belangrijkste knelpunten vandaag? 

  • Regie: zorg-en welzijnsorganisaties willen beter samenwerken met de mantelzorgers. Wie voor welk domein verantwoordelijk is, is nog onduidelijk. 

  • Informatie en administratie: mantelzorgers hebben behoefte aan een centrale plek om informatie te kunnen inwinnen. Want vandaag is alle info over zorg- en ondersteuningsmogelijkheden versnipperd. 

  • Wonen: de combinatie van mantelzorg en het inwonen bij de zorgvrager is te complex. Mantelzorgers die inwonen bij de zorgdrager, verliezen hun uitkering en komen in een lastige positie terecht.

  • Werken: mantelzorg combineren met studies of werk is zwaar. Werkgevers en onderwijsinstellingen bieden vandaag te weinig ondersteuning. 

  • Financiële ondersteuning: de financiële ondersteuning voor mantelzorgers is in Nederland nog onvoldoende uitgewerkt. In Vlaanderen krijgen mantelzorgers die minder gaan werken een vergoeding vanuit een federale administratie (RVA). 

  • Diversiteit en inclusiviteit: er is te weinig diversiteit in ons zorg- en ondersteuningsaanbod, en ook in de beeldvorming. Er is behoefte aan een gerichte cultuursensitieve aanpak van mantelzorgondersteuning. 

Het Traject in detail

 
 

Deel 1: Bootcamp

Tijdens het driedaagse bootcamp duiken we in de diepte en kijken we in de breedte. Waar staat mijn project voor? Wat wil ik bereiken en hoe? Impact schalen, systeemverandering, samenwerken met stakeholders…zijn centrale thema’s. Jullie doen tonnen inspiratie op via de sessies met experts en de interactie met elkaar.
Het Belgische bootcamp vindt plaats van 7 tot 9 september 2020; het Nederlandse staat gepland voor 26 tot 28 oktober 2020.

 

Deel 2: Focus

Je kan instappen in het mentortraject. Op basis van jouw urgente vragen kijken we uit naar relevante expertise bij Johnson & Johnson en zorgen we voor een optimale match. Daarnaast krijg je ook een klankbord bij de Sociale InnovatieFabriek.

Samen met je mentor en de Sociale InnovatieFabriek onderzoek je hoe jouw aanpak kan bijdragen tot systeemverandering. We definiëren de vragen en uitdagingen waar je voor staat en welke pistes er zijn.  

 

Deel 3: Accelerate

Op een acceleratiedag zit je samen met stakeholders en partners die voor jouw systemische aanpak noodzakelijk zijn. Jullie leren elkaar kennen en denken samen over verdere pistes en acties. Op de Belgische acceleratiedag zijn ook de Nederlanders uitgenodigd en omgekeerd. 

Op het afsluitende netwerkevent pitch je je project en innovatieve aanpak. Je ontmoet mensen en organisaties die je kunnen helpen met jouw uitdagingen, die gebruik kunnen maken van jouw oplossing(en) en die hun netwerk kunnen openstellen en kansen creëren.

contact

Heb je een vraag? Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Mail naar Caroline Godts, ze helpt je graag verder. 

 

 

 

Initiatiefnemers

Sociale InnovatieFabriek

De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie in functie van maatschappelijke uitdagingen. 
www.socialeinnovatiefabriek.be

Kennisland

KL onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang. Dit doen we door het lerend en vernieuwend vermogen van de samenleving te vergroten.
www.kl.nl

Janssen en Johnson & Johnson

GROW - Together for Society is het Corporate Social Responsibility-programma van Janssen en Johnson & Johnson in de Benelux, en wordt gesteund door de Corporate Citizenship Trust van Johnson & Johnson.

Het programma wil iedereen de kracht geven om zich ten volle te ontplooien in de samenleving.
Drie specifieke focusgebieden zijn:

  • bevorderen van onderwijskansen en dagopvang
  • ondersteunen van mantelzorgers / zorgverleners
  • vergroten van toegang tot gezondheidszorg

De Social Grow Sessions worden georganiseerd met de steun van en in samenwerking met de Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust. Deze stichting heeft als opdracht om de Corporate Social Responsibility-programma’s van Johnson & Johnson uit te werken en uit te voeren in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

www.janssen.com/belgium www.janssen.com/nederlandwww.jjcct.org