Privacy Policy

Janssen Pharmaceutica NV houdt zich bezig met privacykwesties en wil dat u bekend bent met hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Dit Privacybeleid omschrijft onze praktijken in verband met informatie die wij of onze dienstverleners verzamelen via de website of webeigendom (inclusief bijvoorbeeld een mobiele website of applicatie) die door ons wordt uitgevoerd en beheerd en waar vandaan u dit Privacybeleid hebt bereikt (hierna “site” genoemd). Door persoonsgegevens aan ons te geven of door de site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

INFORMATIEVERZAMELING

Informatie die u verstrekt

Op sommige pagina's van de site kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te versturen zodat u kunt profiteren van specifieke onderdelen (zoals de nieuwsbrief, tips/suggesties, orderverwerking) of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals sweepstakes of andere promotionele acties). U zult worden geïnformeerd welke informatie vereist is en welke informatie optioneel is.

Wij kunnen de informatie die u hebt ingestuurd combineren met andere informatie die wij over u hebben verzameld, zowel on- als offline, inclusief bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis. Wij kunnen deze ook combineren met informatie die wij over u hebben ontvangen uit andere bronnen, zoals andere Johnson & Johnson werkmaatschappijen, openbare informatiebronnen (inclusief informatie van uw openbare profielen op sociale media) en andere externe partijen.
 
Passief verzamelen en gebruiken van informatie

Terwijl u door een site surft, kan bepaalde informatie passief verzameld worden (d.w.z. het wordt vergaard zonder dat u de informatie actief verschaft) met gebruik van verschillende technologieën en middelen, zoals Internet Protocol adressen, Cookies, Internet tags en verzameling van surfgegevens.

Lees het Cookiebeleid en bekijk het scherm met Cookie-instellingen voor gedetailleerde informatie over Cookies en andere traceertechnologieën die op onze site gebruikt worden. In dit beleid vindt u ook informatie over hoe Cookies en traceertechnologieën uitgeschakeld kunnen worden als u het niet eens bent met hun gebruik. Als geen Cookies of andere traceertechnologieën uitschakelt, gaan wij er door uw gebruik vanuit dat u ermee instemt. 

Hoe we informatie gebruiken en bekendmaken

We gebruiken en maken de informatie bekend die u aan ons hebt gegeven zoals aan u wordt uitgelegd op het moment van verzamelen.

We gebruiken ook informatie van en over u:

  • om op uw vragen te reageren en aan uw verzoeken te voldoen, zoals u de documenten of e-mailwaarschuwingen te sturen waar u om gevraagd hebt;
  • om u belangrijke informatie te sturen met betrekking tot onze relatie met u of betreffende de site, onze voorwaarden en beleid en/of andere administratieve informatie te veranderen; en
  • voor onze bedrijfsdoelen, zoals gegevensanalyse, inspecties, het ontwikkelen van nieuwe producten, onze website verbeteren, onze producten en diensten verbeteren, gebruikstrends van de site identificeren, uw ervaring op de site persoonlijk maken door producten en aanbiedingen die bij u passen te presenteren en de effectiviteit van onze promotionele campagnes te bepalen. 

Wij maken ook informatie bekend die via de site is verzameld:

  • aan onze partners voor doeleinden beschreven in dit Privacybeleid. Een lijst van onze partners is hier verkrijgbaar (klik op de link voor Form 10K, Exhibit 21 onder “SEC Filings”). Janssen Pharmaceutica NV is de partij die verantwoordelijk is voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte Persoonsgegevens; 
  • aan onze externe partners met wie wij gezamenlijk een promotie aanbieden;
  • aan onze externe dienstverleners die diensten leveren als website hosting en beheer, hosting van mobiele toepassingen, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, bieden van infrastructuur, IT-diensten, klantenservice, e-mail en reguliere postdiensten, creditcardverwerking, inspectiediensten en andere diensten om ze in staat te stellen diensten te leveren; en
  • aan een externe partij in het geval van reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerkingsverbanden, toekenning, overdracht of andere verwerking van een deel of al onze zaken, middelen of aandelen (inclusief in verband met faillissementen of vergelijkbare procedures).

Daarnaast gebruiken en maken we de verzamelde informatie bekend via de site voor zover wij dat nodig of geschikt achten: (a) voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, inclusief wetten buiten het land waar u woont; (b) om aan het wettelijke proces te voldoen; (c) om aan verzoeken te voldoen van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woonachtig bent; (d) om onze algemene voorwaarden te bekrachtigen; (e) om onze activiteiten of die van onze gelieerde bedrijven te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of dat van onze gelieerde bedrijven, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare oplossingen toe te passen of de schade waar wij mee te maken krijgen te beperken. We kunnen ook de via de site verzamelde informatie op andere manieren met uw instemming gebruiken en bekendmaken.

Wij gebruiken en maken informatie ook bekend die wij passief hebben verzameld zoals hierboven beschreven, onder “Passief verzamelen en gebruiken van informatie” en voor andere doeleinden, behalve waar wij volgens de geldende wet anderszins verplicht zijn (bijvoorbeeld als wij dergelijke informatie dienen te behandelen als zijnde persoonsgegevens). Daarnaast kunnen we informatie die niet persoonlijk is gebruiken en bekendmaken voor elk willekeurig doel. Als we informatie die niet persoonlijk is combineren met informatie dat dat wel is (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie) zullen wij de gecombineerde informatie behandelen als persoonlijke informatie zolang als deze gecombineerd is.

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Dit Privacybeleid is niet gericht op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie en andere praktijken van derden, inclusief derden die een site of webeigendom exploiteren (inclusief, zonder beperking, alle toepassingen) die beschikbaar is via deze site of waarvan deze site een link bevat. De beschikbaarheid van of plaatsen van een link naar een dergelijke site of eigendom op de site houdt geen aanbeveling in van ons of onze gelieerde bedrijven.

BEVEILIGING

Wij maken gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonlijke informatie in ons bezit te beschermen. Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht over het internet noch voor enig gegevensopslagsysteem een 100% veiligheidsgarantie worden geboden. Als u reden hebt om te denken dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een van uw accounts bij ons is geschaad), neem dan onmiddellijk contact op met ons over dit probleem conform de sectie “Contact met ons opnemen” hieronder.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en bekendmaking van uw persoonlijke informatie

Wij bieden u keuzes met betrekking tot ons gebruik en bekendmaking van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden. U kunt ervoor kiezen het volgende uit te schakelen:

  • Ontvangen van onze marketingcommunicatie: Als u niet langer marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u ervoor kiezen ze niet meer te ontvangen door contact met ons op te nemen via janssencampusbe@its.jnj.com Vermeld in uw antwoord aan ons uw naam, geef de vormen van marketingcommunicatie aan die u niet langer wenst te ontvangen en vermeld de adres(sen) waar deze naartoe worden gestuurd]. Als u bijvoorbeeld niet langer marketing e-mails of reguliere post van ons wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven en tevens uw naam en e-mail of postadres vermelden.
  • Herinneringen ontvangen van ons: Als u niet langer medische herinneringen van ons wilt ontvangen, kunt u ervoor kiezen ze niet meer te ontvangen door contact met ons op te nemen via [geef hier manier aan bijv. door een e-mail te sturen naar janssencampusbe@its.jnj.com. Vermeld in uw antwoord aan ons uw naam en e-mailadres of telefoonnummer waarop u de herinneringen van ons ontvangt.
  • Het delen van uw persoonsgegevens met gelieerde bedrijven en externe partners: Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens niet delen met onze gelieerde bedrijven en/of externe partners voor hun marketingdoeleinden, kunt u dit aan ons laten weten door contact met ons op te via janssencampusbe@its.jnj.com Vermeld in uw antwoord aan ons dat wij niet langer uw persoonlijke informatie mogen delen met onze gelieerde bedrijven en/of externe partners voor hun marketingdoeleinden en vermeld uw naam en e-mailadres.

Wij proberen zo snel mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen. Wij wijzen u erop dat als u zich terugtrekt zoals hierboven beschreven, wij niet in staat zullen zijn om uw persoonlijke informatie te verwijderen uit de databases van onze gelieerde bedrijven waarmee wij reeds uw persoonlijke informatie hebben gedeeld (d.w.z. vanaf de datum dat wij uw verzoek tot opzeggen hebben verwerkt). Als u ervoor kiest geen marketinggerelateerde berichten meer van ons te ontvangen, kunnen wij u nog wel belangrijke transactionele en administratieve berichten sturen waarvoor u niet kunt kiezen om deze niet meer te ontvangen.

Hoe kunt u toegang krijgen tot, wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijk informatie of deze verwijderen

Neem, als u de persoonlijke informatie die u ons via de site heeft gegeven wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen, contact met ons op via janssencampusbe@its.jnj.com. Wij proberen zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

BEWAARPERIODE

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren zolang dit nodig is voor de in dit Privacybeleid samengevatte doeleinden, tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door de wet of om anderszins aan een wettelijke verplichting te voldoen.

GEBRUIK VAN DE SITE DOOR MINDERJARIGEN

De site is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar en wij vragen van deze personen dat zij geen Persoonlijke Informatie via deze site verstrekken.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw persoonlijke informatie kan in elk willekeurig land waar we faciliteiten of dienstverleners hebben, worden opgeslagen en verwerkt. Door onze site te gebruiken of door ons toestemming te geven (waar wettelijk verplicht), gaat u akkoord met de overdracht van informatie naar landen anders dan het land waar u woonachtig bent, inclusief de Verenigde Staten, die andere gegevensbeschermingswetten kunnen hanteren dan in uw eigen land.

GEVOELIGE INFORMATIE

Behalve als wij het specifiek verzoeken of vragen, vragen wij u ons geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen of aan ons bekend te maken (bijv. informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke mening, religie of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de site of anderszins. In die gevallen waar we u vragen ons gevoelige informatie te verstrekken, doen wij dit met uw uitdrukkelijke toestemming.

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen. Kijk ook even bij de “Laatst bijgewerkt” legenda bovenaan deze pagina om te kijken wanneer dit beleid voor het laatst is bijgewerkt. Veranderingen in dit Privacybeleid treden in werking als wij het herziene Privacybeleid op de site zetten. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Neem als u vragen hebt over dit Privacybeleid contact op met ons via e-mail naar janssencampusbe@its.jnj.com of schrijf naar het volgende adres:

Janssen Campus Office - Postvak 3
Turnhoutseweg 30
2340 Beerse
België

contact

Heb je een vraag? Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Mail naar Caroline Godts, ze helpt je graag verder.