Deelnemers vorige edities

Benieuwd welke organisaties al hebben deelgenomen aan het traject? Ontdek ze hier!

Editie 2018

Editie 2017

Editie 2016

De vorige edities waren een bootcamp voor sociaal ondernemers. De focus lag op impact en business (model) ontwikkeling. De deelnemers kwamen uit drie sectoren: mantelzorg, talentontwikkeling van kwetsbare groepen en toegang tot gezondheidszorg.

Deelnemers editie 2018

Uit Nederland

MedGezel
Als patiënt is het niet vanzelfsprekend om zonder problemen en goed geïnformeerd het zorglandschap te doorlopen. Om aan alle vragen en onzekerheden rondom het artsenbezoek een einde te maken, leidt Sociale Onderneming MedGezel ouderejaars geneeskundestudenten op tot medisch coach. Deze medisch coaches luisteren goed naar de patiënt en begeleiden de patiënt voor, tijdens en na het bezoek aan de dokter. Na afloop is de patiënt beter in staat om de juiste keuzes te maken, die geheel aansluiten bij zijn/haar unieke wensen en behoeftes. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Want deze medisch coaches zijn de toekomstige artsen van Nederland.  

Tot uw Dienst
Family Supporters  gelooft dat iedereen talenten heeft. Ook  jongeren van 18 tot 27 jaar die door omstandigheden tussen wal en schip dreigen te vallen. Het project “Tot uw dienst” investeert in deze jongeren op een innovatieve manier. Via laagdrempelige diensten en een coöperatie leren zij om een eigen bedrijf op te zetten  die ze onder andere besturen door middel van ruildiensten. 

Verzilveren
Verzilveren is een sociaal netwerk van 55-plussers, dat zich inzet om gezamenlijk leuke dingen te doen en daarnaast waardevol voor de wijk en anderen te zijn. Er wordt uitgegaan van de kracht van mensen i.p.v. hun beperkingen. Het concept is om de talenten, energie en kennis van de 55-plusser in te zetten ter bevordering van de wijk, het (weer) waardevol laten voelen van de 55-plusser en de sociale cohesie te bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan.

 

Uit België

AAP vzw
Bij AAP vzw laten we mensen het positieve effect ervaren van meer contact met huisdieren. Ze zijn ontwapenend en zorgen voor een instant goed humeur. Bovendien leveren huisdieren talloze voordelen op voor je gezondheid, mind-set en sociale leven. Dit bijzondere contact met dieren is de insteek voor al onze projecten die ook bijzondere contacten tussen mensen mogelijk maken.

De Rustverleners
Vanuit de overtuiging dat we veel kunnen leren van mensen met dementie is "De Rustverleners" ontstaan. Mensen met dementie houden ons een spiegel voor die onze eigen rust en onrust weerspiegelt. Zeker als het gaat om stress. Langdurig ziekteverzuim en burn-out door stress is een belangrijke maatschappelijk thema. De Rustverleners dompelt teams uit het bedrijfsleven onder in de leefwereld van mensen met dementie: samen de tafel dekken, een babbeltje doen, een spelletje spelen, ….  Ondertussen bieden de mensen met dementie hen die spiegel aan. Tijdens een afsluitende teamsessie kaderen en bespreken we deze ervaringen en gaan de deelnemers naar huis met extra inzichten (en concrete acties) om meer rust te vinden.

Escape Room 21st Century Skills
De wereld verandert in sneltempo. Organisaties zullen zichzelf dringend moeten heruitvinden om zich aan te passen aan deze veranderingen. Maar welke competenties hebben de werknemers van morgen nodig? We spreken van 21st century skills: communication, collaboration, critical thinking & creativity. #ANTcollectief ontwikkelde de leercontext ‘Escape Room’, ideaal om deze skills te verwerven. In dit interactief spel word je in een kamer opgesloten en moet je puzzels oplossen om te ontsnappen.

MOPA vzw (Moslim palliatieve ondersteuning)
MOPA streeft naar gelijke toegang tot kwaliteitsvolle ondersteuning voor alle palliatieve patiënten met een migratie-achtergrond en hun naasten. Dit doen we enerzijds door cultuursensitieve psychosociale en spirituele ondersteuning te bieden aan palliatieve patiënten en hun naasten en anderzijds door een Kenniscentrum cultuursensitieve palliatieve ondersteuning waar we expertise ontwikkelen, verzamelen en ontsluiten hieromtrent.

Oak Tree Projects
Oak Tree Projects is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk die bouwt aan een betaalbare en inclusieve samenleving voor (jong)volwassenen met een ondersteuningsnood. Hiervoor bouwen wij samen met de bewoners, familieleden en sympathisanten Oak Tree huizen. Deze zijn telkens ingebed in een ruimer cohousing project, waar vier tot vijf personen begeleid zelfstandig kunnen wonen. Een inclusiehuis in een cohousing verzekert de kans op interactie met de buren, verhoogt de diversiteit van de groep en maakt écht inclusief samenleven mogelijk.  

Onbeperkt Mediawijs
Digitale uitsluiting versterkt sociale uitsluiting. Onbeperkt mediawijs is een project dat gaat voor digitale participatie van mensen met een beperking. Via diverse vormingsacties zetten we mensen met een beperking in een actieve digitale rol en stimuleren we begeleiders om online toepassingen te gebruiken in hun dagelijkse ondersteuning. Onze kernwoorden bij onze strategieën zijn werken in DUO, FUN en aanstoken van BELEID. Voluit leven in een inclusieve wereld, dat is waar Onbeperkt Mediawijs, een project van Konekt voor gaat.

Talentatelier voor Jongeren
Talentatelier voor Jongeren TAJO geeft kwetsbare 10 tot 13 jarigen uit het Gentse een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft. Zo kunnen ze het belang van “leren voor later’ beter begrijpen en gemotiveerd worden om te studeren. TAJO organiseert “weekend – ervaringsleren” in een heuse zaterdagschool gedurende een driejarige cyclus. De boeiende praktijkateliers worden gegeven door professionals uit een 15-tal beroepsgroepen/vakgebieden. TAJO wil tevens de sociale cohesie binnen Gent versterken door een dialoog tussen diverse Gentse culturen, generaties en etnische achtergronden aan te moedigen.

Timmerwerkt
TIMMERWERKT maakt meubels en maatwerk samen met nieuwkomers. Door het 'doen' zetten we mensen en situaties in beweging en bouwen we bottom up aan een systeem van menselijke warmte en contacten. Zo bieden we nieuwkomers kansen om zich verder te ontplooien en verhogen we de toegankelijkheid tot onze Westerse maatschappij.

Twaske
Het sociaal wassalon ‘TWASKE’ is er voor iedereen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen die er aan een sociaal tarief hun was kunnen laten doen. Het standaard tarief dat andere klanten betalen draagt bij aan het sociaal tarief. Het personeel in het wassalon zijn personen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt die in het project werkervaring kunnen opdoen, trajectbegeleiding krijgen en een aangepaste opleiding om daarna weer op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.

TIPz
Is een vzw en staat voor Tijd voor Integratie, Participatie en ‘z…’. Dit laatste mag jij zelf invullen want gezondheid begint bij jezelf. Nadenken over wat jij nu nodig hebt is het startpunt van waaruit je aansluit bij interdisciplinaire teams die op jouw maat willen werken. Jouw ervaringsdeskundigheid als persoon met een hersenaandoening of als mantelzorger maakt het verschil in de behandeling. Tijdens evenementen, voordrachten, workshops en vormingsdagen stimuleren we deze nieuwe attitude en versterken we mensen die op welke manier dan ook met hersenaandoeningen in aanraking komen.

Zorgmassage
Zorgmassage vzw wil zieke mensen, in het bijzonder kankerpatiënten, helpen hun levenskwaliteit te verbeteren met zachte, aangepaste en veilige massages. Door zorgmassages kunnen pijn, angst, depressie, vermoeidheid en misselijkheid verlichten. Wetenschappelijk onderzoek onderbouwt deze praktijk. De belangrijkste pijlers van de Zorgmassage vzw zijn: sensibilisering, opleidingen en vrijwilligerswerking. We richten ons daarbij vooral op kankerpatiënten en hun zorgverleners, professionele en niet-professionele. Vandaag werken we al samen met diverse ziekenhuizen en zorghuizen én krijgen we eveneens erkenning en ondersteuning van Kom op tegen Kanker. 

 

Deelnemers editie 2017

Uit Nederland

De Creatiekar
De Stichting Ambulante Dagbesteding vindt dat dagbesteding een belangrijke bijdrage levert aan herstel, ontwikkeling en participatie. De Creatiekar is een origineel en laagdrempelig hulpmiddel voor het organiseren van deze dagbesteding. De mobiele, uitklapbare werkkast kan op elke plaats en op elke moment mensen creatief inspireren (schilderen, naaien en computeren). Het ontlast  mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners. Bovendien draagt de Creatiekar ook bij aan een duurzamer en blijvend karakter van dagbestedingsactiviteiten.

Gight, the guiding light
Ieder jaar vallen 1 miljoen 65-plussers in Nederland. Een pijnlijke en kostelijke zaak die ook heel wat mantelzorgers kopzorgen baart. Studenten ontwikkelden Gight, een valpreventiemiddel voor ouderen. Gight is een slim gidslicht en schakelt aan bij nachtelijk opstaan, duidt obstakels aan met verschillende kleuren en roept een persoonlijk noodnummer op bij een val. Gight verkleint zo het nachtelijk valrisico, de angst om te vallen en de zorgen voor mantelzorgers.

Sociale supermarkt
Bij de sociale supermarkt kopen mensen met een beperkt budget gratis of tegen flink gereduceerde prijzen levensmiddelen. In Nederland zijn er verschillende sociale supermarkten, die allemaal verschillen in hun opzet. De Sociale Supermarkt in Utrecht wil niet alleen voeding verstrekken, maar ook een ontmoetingsplek en aanspreekpunt voor dienstverlening zijn. Op die manier kunnen ze ontwikkelingskansen bieden aan mensen in armoede. Bij de sociale supermarkt kunnen klanten zelf bepalen welke producten zij afnemen. Dit alles versterkt de eigenwaarde, autonomie en kansen van mensen in armoede.

 

Uit België

Benidorm Builders (AAA+)
Onderzoek toont aan dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen maar dat woningen vaak onaangepast zijn aan hun zorgnood. AAA+ biedt een modulaire oplossing op maat die tegemoet komt aan de specifieke behoeften van ouderen. Voor de ene persoon volstaat een aangepast toilet of aangepaste badkamer, een andere persoon heeft nood aan een volledige zorgunit. Het uitgangspunt is een modulaire ‘zorgentiteit’ gerealiseerd met standaard bouwmaterialen en afmetingen, die snel, efficiënt, economisch en op eenvoudige wijze in elkaar gezet kan worden én even eenvoudig kan worden gedemonteerd.

Platform-K
Platform-K is een danswerkplek waar mensen met een beperking onder professionele begeleiding werken aan hun danstalent en interageren met andere dansers en makers. Personen met een beperking en reguliere kunstenaars worden uitgedaagd om samen te werken aan nieuwe vormen van kunstcreatie, dans- en bewegingstaal. Bij mensen met een beperking leeft de nood om met hun artistieke talenten aan de slag te gaan en deze te presenteren aan een breed publiek. Hun unieke vormentaal verdient een platform en podium. En wat meer is: hun werk is een meerwaarde voor de kunsten en de samenleving.

Rising You(th)
Rising You[th] helpt maatschappelijk kwetsbare jongeren, en jonge vluchtelingen in het bijzonder, aan een job. Niet zomaar een job, maar werk mét goesting en passie! Rising You[th] vertrekt vanuit de fysieke en mentale [veer]kracht van jonge vluchtelingen. Ze bieden hen een geïntegreerd traject aan waarin de passie voor klimmen centraal staat. Via een klimclub, begeleiding bij opleiding en uiteindelijk ook tewerkstelling, kunnen de jongeren aan de slag als gecertificeerde hoogtewerkers.

Villa Gerbera
Villa Gerbera ondersteunt de ouders/mantelzorgers van hun kind met een ernstige meervoudige beperking. Zorg voor kinderen die 24/7 zorg nodig hebben en die nooit zelfstandig kunnen wonen, is fysiek en mentaal een zware opgave. Veel zorgers komen in een isolement terecht en kampen met burn-out. Villa Gerbera biedt een nieuwe woonvorm: inclusieve co-housing met als surplus de mogelijkheid tot het organiseren van zorg in eigen regie. De nieuwe woonvorm faciliteert de onderlinge steun tussen mantelzorgers, combineert het met betaalde zorg en betrekt buurtbewoners. Zo verbetert Villa Gerbera de levenskwaliteit van de ouders en zorgen ze voor een betere en langere zorg voor het kind.

JATZ-IT
JATZ-IT (Jongeren Actief in de ThuisZorg) leidt jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op en begeleidt hen naar tewerkstelling binnen de (thuis)zorgsector in Antwerpen. Kortgeschoolde jongeren tussen 18 en 30 jaar volgen een kortlopend coachings- en opleidingstraject rond klustechnieken en IT-gebruik in de zorg. Ze helpen zorgbehoevenden en sociaal kwetsbaren (met focus op bejaarden) in het omgaan met digitale media, zodat ze hun zorg online beter kunnen organiseren. Bovendien: via IT kunnen ze ook communiceren met verwanten en familie en op de hoogte blijven van initiatieven buitenhuis die via sociale media worden aangekondigd. Op die manier gaat het sociaal isolement tegen en wordt de thuiszorg beter georganiseerd.

Villa Boempatat
Villa Boempatat organiseert kinderopvang, via een combinatie van ouderbetrokkenheid en professionele zorg. Ouders die komen meehelpen moeten niet betalen voor de opvang op andere momenten. Opvang wordt zo ook voor gezinnen in armoede haalbaar en hun authentieke inzet is een geweldig pluspunt voor de kinderen. Professioneel beroepskrachten zorgen voor de continuïteit en vangen de schommelingen in het engagement van vrijwilligers op. Goed voor kind, ouder én crèche dus.

Les Gazelles de Bruxelles
Les Gazelles de Bruxelles is een socio-sportieve organisatie die via joggen mensen in armoede versterkt. Met wekelijkse looptrainingen verbeteren ze niet alleen de eigenwaarde, het lichaamsbeeld en zelfvertrouwen bij deze groep maar ook hun sociale mobiliteit. De voldoening na de training of het behalen van de eindmeet van een loopwedstrijd, geeft een boost aan je zelfbeeld. Les Gazelles maakt gebruik van dit herwonnen zelfvertrouwen om deelnemers te stimuleren ook werk te maken van andere pijnpunten in hun leven (huisvesting, gezondheidszorg, financiën, tewerkstelling enz.). Aangezien de trainingen begeleid worden door professionals uit de sociale sector, is de drempel kleiner om hen in vertrouwen te nemen.

 

Deelnemers editie 2016

Benieuwd hoe het eraan toeging in de eerste editie van de Social Grow Sessions? Bekijk de aftermovie van de disseminatiedag om een idee te krijgen. 

Uit Nederland

Amigo’s
Amigo’s uit Rotterdam streeft naar de geïntegreerde begeleiding van maatschappelijk kwetsbare en beschadigde kinderen door een jeugdprofessional op de school, die in samenspraak met de ouders en de leerkracht deze kinderen begeleidt.

De Babbelbox
De Babbelbox is een themabox met communicatiemateriaal voor mensen met dementie en hun omgeving. Met behulp van geuren, geluiden, muziek en voorwerpen worden herinneringen opgehaald en taalvaardigheden gestimuleerd. Er worden handvatten geboden aan de omgeving om de communicatie te optimaliseren..

VraagApp
VraagApp uit Amsterdam ontwikkelt een app waarmee mensen met een verstandelijke beperking alledaagse vragen stellen aan een community van vrijwilligers. Binnen 5 minuten hebben ze antwoord van een deskundige en beschikbare meedenker. Denktank vermindert stress bij hulpvragers, vergroot hun zelfredzaamheid, verlicht de werklast van de professionele hulpverlening en biedt vrijwilligerswerk Nieuwe Stijl. 

Klup
Op een positieve en eigentijdse manier koppelt Klup (eenzame) senioren, middels een applicatie, op basis van gemeenschappelijke interesses en locatie. Het doel is om senioren weer actief in het leven te laten staan en zo het netwerk en sociaal weefsel in de buurt te vergroten.

Tinybots
Tinybots uit Nijmegen wil de sociale robot Tessa inzetten om mensen met dementie te activeren. Het stimuleert de zelfredzaamheid door hen te herinneren aan afspraken, suggesties te geven voor activiteiten, en persoonlijke muziek af te spelen. Dit alles helpt hen om een fijne dagstructuur op te bouwen. Familie en zorgverleners kunnen via een app Tessa instellen op maat van de patiënt in kwestie.

What’s Upp
Het plan van What’s Upp uit Hillegom is om een notificatieapplicatie te ontwikkelen voor de Thuiszorg, waarmee hulp bij het huishouden risicosituaties en -gedrag kan herkennen bij thuiswonende cliënten, en dat vervolgens melden aan de wijkverpleging of andere zorgverleners. Dit maakt zorg zuiniger én meer geïntegreerd.

Uit België

Bednet
Vzw Bednet, actief voor Vlaanderen en Brussel, wil nagaan of haar beproefde methodiek van synchroon internetonderwijs voor kinderen die wegens ziekte geen lessen in de klas kunnen volgen, ook inzetbaar is voor andere doelgroepen en regio’s. De ambitie is om het innovatieve concept in te zetten om groeikansen voor andere doelgroepen, naast de zieke kinderen, te bevorderen (kinderen in gesloten instellingen, de bijzondere jeugdzorg, kinderen met een beperking in het gewone onderwijs, kinderen van expats … ) en na te gaan in welke vorm dit best kan gebeuren – bijvoorbeeld als expertisecentrum.

Beestig Wijs
Vzw BeestigonderWijs uit Genk wil haar onderwijs flankerend aanbod voor jongeren met een (dreigende) schooluitvalproblematiek verder ontwikkelen. Bedoeling is om die jongeren in een context van ‘levensecht leren’ te plaatsen – heel concreet binnen sociale ondernemingen die activiteiten ontplooien rond en met honden (asiel, pension, uitlaatservice…).

De Egeltjes
De Egeltjes uit Sint-Truiden heeft als missie om kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben een plaats te geven in de samenleving. De Egeltjes begon als kleinschalig kinderopvanginitiatief dat de ouders en het hele gezin betrekt bij de opvang. Vanuit die veilige omgeving wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Daarnaast wil De Egeltjes activiteiten uitbouwen die beantwoorden aan de missie binnen een hybridemodel. Een gezinsfestival (Goe Gezin’d) bestaat al, er wordt verder gedacht aan kinderboekjes, individuele therapie en een vormingsaanbod rond inclusie en kansarmoede.

De Stem van ons Geheugen
De Stem van ons Geheugen is een initiatief van Koor&Stem vzw, in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, WZC Den Olm en VSPW Mol en wil het samen zingen met mensen met dementie stimuleren. Concreet wil De Stem van ons Geheugen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak uitwerken, een liederenrepertoire samenstellen en een sector overschrijdend lerend netwerk opzetten om samenzang breder in de zorg te introduceren.     

Villa Clementina
Villa Clementina uit Zemst wil verder werken aan haar hybride model van een breed opgezette, inclusieve kinderopvang – voor kinderen met en zonder extra zorgbehoeften – die wordt begeleid door een gemengd team van professionals, vrijwilligers en jongeren met een beperking. Meer bepaald wil de vzw het model uitbreiden met een kinderboerderij, extra activiteiten, een vergader-/feestruimte, en een ontmoetingsplaats voor de lokale gemeenschap.  

Villa Omaar
Villa Omaar uit Wetteren wordt een ambulant therapeutisch open huis voor jongeren (16-23 jaar) met een hulpvraag. Het project wordt laagdrempelig, maar biedt tegelijk een high care aanbod om preventief residentiële psychiatrische zorgverlening te vermijden. Er wordt vertrokken vanuit de ontmoeting om intensieve, individuele zorg op maat te bieden. 

contact

Heb je een vraag? Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Mail naar Caroline Godts, ze helpt je graag verder.