Social Grow Sessions

De Social Grow Sessions: samen naar meer sociale impact!

Op 17 september 2018 start de derde editie van de Social Grow Sessions, een reeks workshops voor sociale ondernemers uit België en Nederland waarmee ze hun ‘social businessplan’ verder vormgeven. Ontdek hier wat de Social Grow Sessions inhouden en of jij kan deelnemen!

Om de groeiende beweging van sociaal ondernemerschap te steunen, bundelen Johnson & Johnson bedrijven in de Benelux en de Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust de krachten met de Sociale InnovatieFabriek en Social Enterprise NL. Samen organiseren zij de Social Grow Sessions, een dynamisch, interactief begeleidingstraject voor (startende) sociale ondernemers en social profit-organisaties die sociale impact willen koppelen aan financiële gezondheid. Tijdens drie meerdaagse sessies krijgt het social businessplan van de kandidaten meer vorm en worden alle mogelijke groeikansen van het concept bekeken. De unieke mix van Nederlandse en Belgische specialisten én een aanvullend mentorship-programma vanuit Janssen en Johnson & Johnson maakt de Social Grow Sessions tot een onmisbare ervaring voor al wie sociaal ondernemend is.

Ook geïnteresseerd in wat de SGS voor jou kunnen betekenen? Bekijk alvast de voorwaarden om deel te nemen en stel je (dan) vandaag nog kandidaat voor de Social Grow Sessions 2018.

Wat zijn de Social Grow Sessions?

De Social Grow Sessions in een notendop

De Social Grow Sessions zijn een interactief begeleidingstraject voor (startende) sociale ondernemers en social profit-organisaties die actief zijn in een van de drie deeldomeinen van GROW Together for Society, het CSR-programma van de Johnson & Johnson bedrijven in de Benelux. Tijdens drie dynamische, meerdaagse sessies doen de kandidaten tonnen inspiratie op. Niet alleen via de verschillende cases die belicht worden, maar ook door interactie met de andere deelnemers. De inspiratie, feedback en uitwisseling die vanuit de groep komt, zorgt voor een belangrijke toegevoegde waarde.

Concreet bekijk je met experts wat precies jouw theory of change is, je leert de kneepjes van het pitchen én van stakeholder-engagement. Doorheen de verschillende themasessies krijgt je social businessplan steeds meer vorm en kan je aftoetsen welke juridische vorm je idealiter kiest in het licht van je maatschappelijke missie. Ook financing, marketing, opschaling en impactevaluatie komen aan bod. Bovendien kan jouw sociale onderneming ook een beroep doen op de ervaring en expertises van de medewerkers van Johnson & Johnson Benelux dankzij een mentor programma. Kortom: je  social business case krijgt een ongelooflijke boost!

Het Traject in detail

Deel 1: kick-off

Tijdens de kick-off dagen maak je eerst kennis met elkaar, alvorens de concepten daadwerkelijk te pitchen. Daarna definieer je je theory of change. De volgende dagen zijn bijna helemaal gewijd aan het opmaken van je social business model: bepalen welke impact je wil bereiken, je value proposition uitwerken, uitzoeken welke doelgroepen en klanten je wil bedienen, stakeholders identificeren en betrekken, en uitmaken welke activiteiten en processen moeten worden ontwikkeld.

Deel 2: social impact lab

De eerste dag duiken we dieper in de wereld van de doelgroep/klant. Wat wil die precies, hoe bereiken we hem en welke boodschap moet hij krijgen? Tijdens de tweede dag van deze meerdaagse neem je een aantal wettelijke en financiële opties met hun respectieve implicaties onder de loep. Dag drie … leer je hoe je impact kan zichtbaar maken en evalueren en je wordt ingewijd in de kunst van het pitchen”.

Deel 3: cutting edge

Op de eerste dag van de laatste meerdaagse leer je hoe je je impact zichtbaar kan maken en kan evalueren. Dag 1 kijken we naar de toekomst en groeiplannen. De laatste dag is helemaal gewijd aan de pitch: daaruit zal blijken welke drie projecten de jury kunnen overtuigen met hun businessplan. De genomineerde projecten worden beloond met een prijs, uit een totale prijzenpot van €30.000. We sluiten feestelijk af met een netwerkborrel.

Iets voor mij?

Wil jij een sociale onderneming opstarten en heb je al een vrij duidelijk beeld van je businessplan? Ben je als sociale ondernemer met enkele jaren ervaring op zoek naar de juiste tactiek om je idee verder te laten groeien? Werk je misschien voor een social profit-organisatie die missiegedreven vernieuwing zoekt, in het besef dat sociaal ondernemen de beste aanpak is voor de huidige maatschappelijke uitdagingen? Of biedt jouw project een innovatieve oplossing in een van de drie focusgebieden van GROW – Together for Society? Dan kunnen de Social Grow Sessions en jouw project de perfecte match vormen!

GROW Together for Society is het CSR-programma van Janssen en Johnson & Johnson bedrijven in de Benelux, dat al wie het nodig heeft de kracht wil geven om zich voluit te ontplooien in onze samenleving.

Het doel van GROW – Together for Society is drieledig:

1) Onderwijskansen en dagopvang bevorderen

GROW wil de kwetsbare groep van kinderen en jongvolwassenen die de mogelijkheden missen om hun volledige potentieel te ontwikkelen, bijstaan. Onder meer door hen in contact te brengen met rolmodellen en zo hun slaagkansen in het onderwijs te vergroten.

2) Mantelzorgers en zorgverleners ondersteunen

Mantelzorgers en andere niet-professionele zorgverleners zetten zich hard in voor hulpbehoevenden in hun directe omgeving. Maar ze staan vaak alleen en hebben regelmatig nood aan bijstand. Daarom ondersteunt en biedt GROW structurele omkadering aan zorgverleners.

3) De toegang tot gezondheidszorg vergroten

Kansarme bevolkingsgroepen vinden amper hun weg naar de gezondheidszorg en missen zo zelfs de meest noodzakelijkste basiszorgen. GROW helpt mee maatschappelijke en economische hindernissen weg te halen, maar doorbreekt bijvoorbeeld ook taalbarrières.

Nog enkele goede redenen om aan de Social Grow Sessions deel te nemen

 • De coaches die jou tijdens de workshop begeleiden, zijn stuk voor stuk experts in hun vakgebied, met jarenlange ervaring in sociaal ondernemerschap. Door mee te doen vergroot je de slaagkansen van je project aanzienlijk.
 • Na de meerdaagse sessies, kan je  een beroep doen op een Johnson & Johnson-mentor op basis van jouw uitdagingen en behoeften. Een unieke kans om ook na het gemeenschappelijke begeleidingstraject verder te werken aan je sociaal business plan, bijgestaan door expertise op maat van wat jouw project nodig heeft. 
 • Je krijgt feedback over de kwaliteit van je business plan.
 • Je maakt kans op een extra financiële ondersteuning.
 • De geselecteerde deelnemers komen zowel uit Nederland als België. Zo garanderen we een unieke ervaring om te bouwen aan een netwerk over de landsgrenzen heen.
 • Deelnemen is gratis, inclusief de overnachtingen. Je hebt dus letterlijk niets te verliezen.

 Wat verwachten we van jou als deelnemer?

 • Gegarandeerde aanwezigheid
 • Gemotiveerde inzet
 • Ongeremd enthousiasme

Welke projecten komen niet in aanmerking?

Heb je nog geen businessplan, of alleen een vaag idee?
Wil je puur operationele vernieuwing binnen je project of onderneming doorvoeren?
Zoek je goedkope consulting voor je project?

Dan zijn de Social Grow Sessions wellicht niet voor jou weggelegd …

Praktisch

Om deel te kunnen nemen aan de Social Grow Sessions moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, het online dossier om je kandidaat te stellen op tijd invullen, en geselecteerd worden voor deelname. De selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Johnson & Johnson Benelux, de Sociale InnovatieFabriek, Social Enterprise NL en 2 onafhankelijke juryleden. Kandidaturen/ aanmeldingen worden geëvalueerd aan de hand van een aantal criteria:

voor de deelnemers:

 • tijdig een dossier indienen via deze site – in het Nederlands dan wel Engels; deadline voor indiening is uiterlijk zondagavond 27 mei 2018.
 • de Nederlandse taal voldoende beheersen;
 • zich engageren om alle sessies en het afsluitende event bij te wonen;
 • de sessies vinden plaats op 17, 18 en 19 september  -  17-18 en 19 oktober -  27 en 28 november 2018.

Ter info: in principe komt één deelnemer per idee of concept in aanmerking. Met als uitzondering concepten die door twee personen worden uitgebouwd, of waarbij een nieuw samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties wordt georganiseerd.

voor het project:

 • een oplossing aanreiken voor een reëel maatschappelijk thema binnen één van de drie focusgebieden van GROW – Together for Society. Meer info vind je hier
 • maatschappelijke impact nastreven in (hoofdzakelijk) de eigen regio (België, Nederland en/of Luxemburg);
 • innovatief zijn in een van volgende dimensies: methodiek, aanpak en/of businessmodel, t.a.v. maatschappij, sector of doelgroep;
 • groeipotentieel hebben om door opschaling, replicatie of als voorbeeld in de maatschappij mainstream te worden;
 • niet projectmatig maar duurzaam zijn: het concept biedt potentieel voor een solide werking, dienst of bedrijf met impact op lange termijn;
 • in principe financieel zelfredzaam zijn. Voor sociale ondernemingen betekent dit een duurzaam verdienmodel, of een duidelijk beeld hoe daarnaar te evolueren. Voor social-profitorganisaties is innovatief nadenken over financiering een troef.
 • Het deelnemende project moet bij aanvang van de Social Grow Sessions al een juridische vorm hebben, d.w.z. dat een rechtspersoon hiervoor verantwoordelijkheid opneemt. Dit kan een overkoepelende organisatie zijn of een eigen, aparte entiteit. 

contact

Heb je nog een vraag?

Kom je uit België, dan:
 
Caroline Godts
caroline@socialeinnovatiefabriek.be
+32 (0)486 244 026

Kom je uit Nederland, dan:
 
Clara van Haaften
Social Enterprise NL
020 626 4410
clara@social-enterprise.nl

Initiatiefnemers

Sociale InnovatieFabriek

De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie in functie van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.

www.socialeinnovatiefabriek.be

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL wil de groeiende beweging van sociale ondernemers stimuleren, zodat steeds meer maatschappelijke en economische impact kan worden gecreëerd. Zo bouwen we aan een economie die werkt voor mensen: circulair, armoedevrij en inclusief.

www.social-enterprise.nl

Janssen en Johnson & Johnson

GROW - Together for Society is het Corporate Social Responsibility-programma van Janssen en Johnson & Johnson in de Benelux, en wordt gesteund door de Corporate Citizenship Trust van Johnson & Johnson.

Het doel van GROW – Together for Society is: al wie het nodig heeft de kracht geven om zich ten volle te ontplooien in de samenleving. Drie specifieke focusgebieden zijn:

 • bevorderen van onderwijskansen en dagopvang
 • ondersteunen van mantelzorgers / zorgverleners
 • vergroten van toegang tot gezondheidszorg

Met de Social Grow Sessions willen Janssen en Johnson & Johnson bijdragen tot sociale innovatie in deze 3 domeinen.
Klik hier voor meer informatie over GROW – Together for Society.

De Social Grow Sessions worden georganiseerd met de steun van en in samenwerking met de Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust.
 
Deze stichting heeft als opdracht om de Corporate Social Responsibility-programma’s van Johnson & Johnson uit te werken en uit te voeren in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

www.janssen.com/belgium www.janssen.com/nederlandwww.jjcct.org