Deelnemers editie 2016

In 2016 werden in totaal 35 projecten ingediend. Zes Belgische en zes Nederlandse ondernemers namen deel aan de Social Grow Sessions.
Benieuwd naar hun ervaringen? Bekijk dan zeker dit korte filmpje.

 

Deelnemers editie 2016

De twaalf geselecteerde projecten van de Social Grow Sessions samen met specialisten ter zake hun ‘social businessplan’ vorm. 

Uit Nederland:

Amigo’s

Amigo’s uit Rotterdam streeft naar de geïntegreerde begeleiding van maatschappelijk kwetsbare en beschadigde kinderen door een jeugdprofessional op de school, die in samenspraak met de ouders en de leerkracht deze kinderen begeleidt.

De Babbelbox

De Babbelbox is een themabox met communicatiemateriaal voor mensen met dementie en hun omgeving. Met behulp van geuren, geluiden, muziek en voorwerpen worden herinneringen opgehaald en taalvaardigheden gestimuleerd. Er worden handvatten geboden aan de omgeving om de communicatie te optimaliseren..

VraagApp

VraagApp uit Amsterdam ontwikkelt een app waarmee mensen met een verstandelijke beperking alledaagse vragen stellen aan een community van vrijwilligers. Binnen 5 minuten hebben ze antwoord van een deskundige en beschikbare meedenker. Denktank vermindert stress bij hulpvragers, vergroot hun zelfredzaamheid, verlicht de werklast van de professionele hulpverlening en biedt vrijwilligerswerk Nieuwe Stijl.

Klup

Op een positieve en eigentijdse manier koppelt Klup (eenzame) senioren, middels een applicatie, op basis van gemeenschappelijke interesses en locatie. Het doel is om senioren weer actief in het leven te laten staan en zo het netwerk en sociaal weefsel in de buurt te vergroten.

Tinybots

Tinybots uit Nijmegen wil de sociale robot Tessa inzetten om mensen met dementie te activeren. Het stimuleert de zelfredzaamheid door hen te herinneren aan afspraken, suggesties te geven voor activiteiten, en persoonlijke muziek af te spelen. Dit alles helpt hen om een fijne dagstructuur op te bouwen. Familie en zorgverleners kunnen via een app Tessa instellen op maat van de patiënt in kwestie.

What’s Upp

Het plan van What’s Upp uit Hillegom is om een notificatieapplicatie te ontwikkelen voor de Thuiszorg, waarmee hulp bij het huishouden risicosituaties en -gedrag kan herkennen bij thuiswonende cliënten, en dat vervolgens melden aan de wijkverpleging of andere zorgverleners. Dit maakt zorg zuiniger én meer geïntegreerd.

Uit België:

Bednet

Vzw Bednet, actief voor Vlaanderen en Brussel, wil nagaan of haar beproefde methodiek van synchroon internetonderwijs voor kinderen die wegens ziekte geen lessen in de klas kunnen volgen, ook inzetbaar is voor andere doelgroepen en regio’s. De ambitie is om het innovatieve concept in te zetten om groeikansen voor andere doelgroepen, naast de zieke kinderen, te bevorderen (kinderen in gesloten instellingen, de bijzondere jeugdzorg, kinderen met een beperking in het gewone onderwijs, kinderen van expats … ) en na te gaan in welke vorm dit best kan gebeuren – bijvoorbeeld als expertisecentrum.

Beestig Wijs
Vzw BeestigonderWijs uit Genk wil haar onderwijs flankerend aanbod voor jongeren met een (dreigende) schooluitvalproblematiek verder ontwikkelen. Bedoeling is om die jongeren in een context van ‘levensecht leren’ te plaatsen – heel concreet binnen sociale ondernemingen die activiteiten ontplooien rond en met honden (asiel, pension, uitlaatservice…).

De Egeltjes
De Egeltjes uit Sint-Truiden heeft als missie om kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben een plaats te geven in de samenleving. De Egeltjes begon als kleinschalig kinderopvanginitiatief dat de ouders en het hele gezin betrekt bij de opvang. Vanuit die veilige omgeving wordt gewerkt aan opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Daarnaast wil De Egeltjes activiteiten uitbouwen die beantwoorden aan de missie binnen een hybridemodel. Een gezinsfestival (Goe Gezin’d) bestaat al, er wordt verder gedacht aan kinderboekjes, individuele therapie en een vormingsaanbod rond inclusie en kansarmoede.

De Stem van ons Geheugen
De Stem van ons Geheugen is een initiatief van Koor&Stem vzw, in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, WZC Den Olm en VSPW Mol en wil het samen zingen met mensen met dementie stimuleren. Concreet wil De Stem van ons Geheugen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak uitwerken, een liederenrepertoire samenstellen en een sector overschrijdend lerend netwerk opzetten om samenzang breder in de zorg te introduceren.     

Villa Clementina
Villa Clementina uit Zemst wil verder werken aan haar hybride model van een breed opgezette, inclusieve kinderopvang – voor kinderen met en zonder extra zorgbehoeften – die wordt begeleid door een gemengd team van professionals, vrijwilligers en jongeren met een beperking. Meer bepaald wil de vzw het model uitbreiden met een kinderboerderij, extra activiteiten, een vergader-/feestruimte, en een ontmoetingsplaats voor de lokale gemeenschap.  

Villa Omaar

Villa Omaar uit Wetteren wordt een ambulant therapeutisch open huis voor jongeren (16-23 jaar) met een hulpvraag. Het project wordt laagdrempelig, maar biedt tegelijk een high care aanbod om preventief residentiële psychiatrische zorgverlening te vermijden. Er wordt vertrokken vanuit de ontmoeting om intensieve, individuele zorg op maat te bieden.

 

contact

Heb je een vraag? Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Caroline Godts en Marleen Adriaensen helpen u graag verder.