Deelnemers editie 2017

 

Tien kandidaten geselecteerd voor Social Grow Sessions 2017

Tien kandidaten zijn geselecteerd om deel te nemen aan de tweede editie van de  Social Grow Sessions, het initiatief van Johnson & Johnson BNL om sociale innovatie in de maatschappij te stimuleren. Tijdens deze sessies krijgen (startende) sociale ondernemers en social profit-organisaties uit Nederland en België de kans om hun idee waarmee ze sociale impact willen creëren, uit te werken tot een echt businessplan.

In totaal werden een dertigtal projecten ingediend uit België en Nederland. Aan de hand van tien scoringscriteria weerhield de jury - die bestond uit mensen van Sociale InnovatieFabriek, Social Enterprise NL, Johnson & Johnson BNL en 2 onafhankelijke leden – de volgende kandidaten:

Uit Nederland:

De Creatiekar

De Stichting Ambulante Dagbesteding vindt dat dagbesteding een belangrijke bijdrage levert aan herstel, ontwikkeling en participatie. De Creatiekar is een origineel en laagdrempelig hulpmiddel voor het organiseren van deze dagbesteding. De mobiele, uitklapbare werkkast kan op elke plaats en op elke moment mensen creatief inspireren (schilderen, naaien en computeren). Het ontlast  mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners. Bovendien draagt de Creatiekar ook bij aan een duurzamer en blijvend karakter van dagbestedingsactiviteiten.

Gight, the guiding light

Ieder jaar vallen 1 miljoen 65-plussers in Nederland. Een pijnlijke en kostelijke zaak die ook heel wat mantelzorgers kopzorgen baart. Studenten ontwikkelden Gight, een valpreventiemiddel voor ouderen. Gight is een slim gidslicht en schakelt aan bij nachtelijk opstaan, duidt obstakels aan met verschillende kleuren en roept een persoonlijk noodnummer op bij een val. Gight verkleint zo het nachtelijk valrisico, de angst om te vallen en de zorgen voor mantelzorgers.

Sociale supermarkt

Bij de sociale supermarkt kopen mensen met een beperkt budget gratis of tegen flink gereduceerde prijzen levensmiddelen. In Nederland zijn er verschillende sociale supermarkten, die allemaal verschillen in hun opzet. De Sociale Supermarkt in Utrecht wil niet alleen voeding verstrekken, maar ook een ontmoetingsplek en aanspreekpunt voor dienstverlening zijn. Op die manier kunnen ze ontwikkelingskansen bieden aan mensen in armoede. Bij de sociale supermarkt kunnen klanten zelf bepalen welke producten zij afnemen. Dit alles versterkt de eigenwaarde, autonomie en kansen van mensen in armoede.

Uit België:

Benidorm Builders (AAA+)

Onderzoek toont aan dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen maar dat
woningen vaak onaangepast zijn aan hun zorgnood. AAA+ biedt een modulaire oplossing op maat die tegemoet komt aan de specifieke behoeften van ouderen. Voor de ene persoon volstaat een aangepast toilet of aangepaste badkamer, een andere persoon heeft nood aan een volledige zorgunit. Het uitgangspunt is een modulaire ‘zorgentiteit’ gerealiseerd met standaard bouwmaterialen en afmetingen, die snel, efficiënt, economisch en op eenvoudige wijze in elkaar gezet kan worden én even eenvoudig kan worden gedemonteerd.

Platform-K

Platform-K is een danswerkplek waar mensen met een beperking onder professionele begeleiding werken aan hun danstalent en interageren met andere dansers en makers. Personen met een beperking en reguliere kunstenaars worden uitgedaagd om samen te werken aan nieuwe vormen van kunstcreatie, dans- en bewegingstaal. Bij mensen met een beperking leeft de nood om met hun artistieke talenten aan de slag te gaan en deze te presenteren aan een breed publiek. Hun unieke vormentaal verdient een platform en podium. En wat meer is: hun werk is een meerwaarde voor de kunsten en de samenleving.

Rising You(th)

Rising You[th] helpt maatschappelijk kwetsbare jongeren, en jonge vluchtelingen in het bijzonder, aan een job. Niet zomaar een job, maar werk mét goesting en passie! Rising You[th] vertrekt vanuit de fysieke en mentale [veer]kracht van jonge vluchtelingen. Ze bieden hen een geïntegreerd traject aan waarin de passie voor klimmen centraal staat. Via een klimclub, begeleiding bij opleiding en uiteindelijk ook tewerkstelling, kunnen de jongeren aan de slag als gecertificeerde hoogtewerkers.

Villa Gerbera

Villa Gerbera ondersteunt de ouders/mantelzorgers van hun kind met een ernstige meervoudige beperking. Zorg voor kinderen die 24/7 zorg nodig hebben en die nooit zelfstandig kunnen wonen, is fysiek en mentaal een zware opgave. Veel zorgers komen in een isolement terecht en kampen met burn-out.
Villa Gerbera biedt een nieuwe woonvorm: inclusieve co-housing met als surplus de mogelijkheid tot het organiseren van zorg in eigen regie. De nieuwe woonvorm faciliteert de onderlinge steun tussen mantelzorgers, combineert het met betaalde zorg en betrekt buurtbewoners. Zo verbetert Villa Gerbera de levenskwaliteit van de ouders en zorgen ze voor een betere en langere zorg voor het kind.

JATZ-IT

JATZ-IT (Jongeren Actief in de ThuisZorg) leidt jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op en begeleidt hen naar tewerkstelling binnen de (thuis)zorgsector in Antwerpen. Kortgeschoolde jongeren tussen 18 en 30 jaar volgen een kortlopend coachings- en opleidingstraject rond klustechnieken en IT-gebruik in de zorg. Ze helpen zorgbehoevenden en sociaal kwetsbaren (met focus op bejaarden) in het omgaan met digitale media, zodat ze hun zorg online beter kunnen organiseren. Bovendien: via IT kunnen ze ook communiceren met verwanten en familie en op de hoogte blijven van initiatieven buitenhuis die via sociale media worden aangekondigd. Op die manier gaat het sociaal isolement tegen en wordt de thuiszorg beter georganiseerd.

Villa Boempatat

Villa Boempatat organiseert kinderopvang, via een combinatie van ouderbetrokkenheid en professionele zorg. Ouders die komen meehelpen moeten niet betalen voor de opvang op andere momenten. Opvang wordt zo ook voor gezinnen in armoede haalbaar en hun authentieke inzet is een geweldig pluspunt voor de kinderen. Professioneel beroepskrachten zorgen voor de continuïteit en vangen de schommelingen in het engagement van vrijwilligers op. Goed voor kind, ouder én crèche dus.

Les Gazelles de Bruxelles

Les Gazelles de Bruxelles is een socio-sportieve organisatie die via joggen mensen in armoede versterkt. Met wekelijkse looptrainingen verbeteren ze niet alleen de eigenwaarde, het lichaamsbeeld en zelfvertrouwen bij deze groep maar ook hun sociale mobiliteit.
De voldoening na de training of het behalen van de eindmeet van een loopwedstrijd, geeft een boost aan je zelfbeeld. Les Gazelles maakt gebruik van dit herwonnen zelfvertrouwen om deelnemers te stimuleren ook werk te maken van andere pijnpunten in hun leven (huisvesting, gezondheidszorg, financiën, tewerkstelling enz.). Aangezien de trainingen begeleid worden door professionals uit de sociale sector, is de drempel kleiner om hen in vertrouwen te nemen.

 

contact

Heb je een vraag? Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Caroline Godts en Marleen Adriaensen helpen u graag verder.