Deelnemers editie 2018

In 2018 ontvingen we maar liefst 38 dossiers van sociaal ondernemende en innovatieve initiatieven uit België en Nederland. De jury selecteerde 13 dossiers en geeft daarmee de initiatiefnemers een uitgelezen kans om bij te leren, hun projecten en aanpakken te ontwikkelen en elkaar en andere stakeholders te ontmoeten tijdens de Social Grow Sessions.
Ontdek hier de 13 deelnemers van de Social Grow Sessions:

 

Uit Nederland

MedGezel

Als patiënt is het niet vanzelfsprekend om zonder problemen en goed geïnformeerd het zorglandschap te doorlopen. Om aan alle vragen en onzekerheden rondom het artsenbezoek een einde te maken, leidt Sociale Onderneming MedGezel ouderejaars geneeskundestudenten op tot medisch coach. Deze medisch coaches luisteren goed naar de patiënt en begeleiden de patiënt voor, tijdens en na het bezoek aan de dokter. Na afloop is de patiënt beter in staat om de juiste keuzes te maken, die geheel aansluiten bij zijn/haar unieke wensen en behoeftes. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Want deze medisch coaches zijn de toekomstige artsen van Nederland. 

Tot uw Dienst

Family Supporters  gelooft dat iedereen talenten heeft. Ook  jongeren van 18 tot 27 jaar die door omstandigheden tussen wal en schip dreigen te vallen. Het project “Tot uw dienst” investeert in deze jongeren op een innovatieve manier. Via laagdrempelige diensten en een coöperatie leren zij om een eigen bedrijf op te zetten  die ze onder andere besturen door middel van ruildiensten.

 

Verzilveren

Verzilveren is een sociaal netwerk van 55-plussers, dat zich inzet om gezamenlijk leuke dingen te doen en daarnaast waardevol voor de wijk en anderen te zijn. Er wordt uitgegaan van de kracht van mensen i.p.v. hun beperkingen. Het concept is om de talenten, energie en kennis van de 55-plusser in te zetten ter bevordering van de wijk, het (weer) waardevol laten voelen van de 55-plusser en de sociale cohesie te bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan.

 

Uit België:

AAP vzw

Bij AAP vzw laten we mensen het positieve effect ervaren van meer contact met huisdieren. Ze zijn ontwapenend en zorgen voor een instant goed humeur. Bovendien leveren huisdieren talloze voordelen op voor je gezondheid, mind-set en sociale leven. Dit bijzondere contact met dieren is de insteek voor al onze projecten die ook bijzondere contacten tussen mensen mogelijk maken.

De Rustverleners

Vanuit de overtuiging dat we veel kunnen leren van mensen met dementie is "De Rustverleners" ontstaan. Mensen met dementie houden ons een spiegel voor die onze eigen rust en onrust weerspiegelt. Zeker als het gaat om stress. Langdurig ziekteverzuim en burn-out door stress is een belangrijke maatschappelijk thema. De Rustverleners dompelt teams uit het bedrijfsleven onder in de leefwereld van mensen met dementie: samen de tafel dekken, een babbeltje doen, een spelletje spelen, ….  Ondertussen bieden de mensen met dementie hen die spiegel aan. Tijdens een afsluitende teamsessie kaderen en bespreken we deze ervaringen en gaan de deelnemers naar huis met extra inzichten (en concrete acties) om meer rust te vinden.

Escape Room 21st Century Skills

De wereld verandert in sneltempo. Organisaties zullen zichzelf dringend moeten heruitvinden om zich aan te passen aan deze veranderingen. Maar welke competenties hebben de werknemers van morgen nodig? We spreken van 21st century skills: communication, collaboration, critical thinking & creativity. #ANTcollectief ontwikkelde de leercontext ‘Escape Room’, ideaal om deze skills te verwerven. In dit interactief spel word je in een kamer opgesloten en moet je puzzels oplossen om te ontsnappen.

MOPA vzw (Moslim palliatieve ondersteuning)

MOPA streeft naar gelijke toegang tot kwaliteitsvolle ondersteuning voor alle palliatieve patiënten met een migratie-achtergrond en hun naasten. Dit doen we enerzijds door cultuursensitieve psychosociale en spirituele ondersteuning te bieden aan palliatieve patiënten en hun naasten en anderzijds door een Kenniscentrum cultuursensitieve palliatieve ondersteuning waar we expertise ontwikkelen, verzamelen en ontsluiten hieromtrent.

Oak Tree Projects

Oak Tree Projects is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk die bouwt aan een betaalbare en inclusieve samenleving voor (jong)volwassenen met een ondersteuningsnood. Hiervoor bouwen wij samen met de bewoners, familieleden en sympathisanten Oak Tree huizen. Deze zijn telkens ingebed in een ruimer cohousing project, waar vier tot vijf personen begeleid zelfstandig kunnen wonen. Een inclusiehuis in een cohousing verzekert de kans op interactie met de buren, verhoogt de diversiteit van de groep en maakt écht inclusief samenleven mogelijk. 

Onbeperkt Mediawijs

Digitale uitsluiting versterkt sociale uitsluiting. Onbeperkt mediawijs is een project dat gaat voor digitale participatie van mensen met een beperking. Via diverse vormingsacties zetten we mensen met een beperking in een actieve digitale rol en stimuleren we begeleiders om online toepassingen te gebruiken in hun dagelijkse ondersteuning. Onze kernwoorden bij onze strategieën zijn werken in DUO, FUN en aanstoken van BELEID. Voluit leven in een inclusieve wereld, dat is waar Onbeperkt Mediawijs, een project van Konekt voor gaat.

 

Talentatelier voor Jongeren

Talentatelier voor Jongeren TAJO geeft kwetsbare 10 tot 13 jarigen uit het Gentse een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft. Zo kunnen ze het belang van “leren voor later’ beter begrijpen en gemotiveerd worden om te studeren. TAJO organiseert “weekend – ervaringsleren” in een heuse zaterdagschool gedurende een driejarige cyclus. De boeiende praktijkateliers worden gegeven door professionals uit een 15-tal beroepsgroepen/vakgebieden. TAJO wil tevens de sociale cohesie binnen Gent versterken door een dialoog tussen diverse Gentse culturen, generaties en etnische achtergronden aan te moedigen.

Timmerwerkt

TIMMERWERKT maakt meubels en maatwerk samen met nieuwkomers. Door het 'doen' zetten we mensen en situaties in beweging en bouwen we bottom up aan een systeem van menselijke warmte en contacten. Zo bieden we nieuwkomers kansen om zich verder te ontplooien en verhogen we de toegankelijkheid tot onze Westerse maatschappij.

Twaske

Het sociaal wassalon ‘TWASKE’ is er voor iedereen en in het bijzonder voor
kwetsbare groepen die er aan een sociaal tarief hun was kunnen laten doen. Het standaard tarief dat andere klanten betalen draagt bij aan het sociaal tarief.
Het personeel in het wassalon zijn personen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt die in het project werkervaring kunnen opdoen, trajectbegeleiding krijgen en een aangepaste opleiding om daarna weer op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.

 

TIPz

Is een vzw en staat voor Tijd voor Integratie, Participatie en ‘z…’. Dit laatste mag jij zelf invullen want gezondheid begint bij jezelf. Nadenken over wat jij nu nodig hebt is het startpunt van waaruit je aansluit bij interdisciplinaire teams die op jouw maat willen werken. Jouw ervaringsdeskundigheid als persoon met een hersenaandoening of als mantelzorger maakt het verschil in de behandeling. Tijdens evenementen, voordrachten, workshops en vormingsdagen stimuleren we deze nieuwe attitude en versterken we mensen die op welke manier dan ook met hersenaandoeningen in aanraking komen.

 

 

 

Zorgmassage

Zorgmassage vzw wil zieke mensen, in het bijzonder kankerpatiënten, helpen hun levenskwaliteit te verbeteren met zachte, aangepaste en veilige massages. Door zorgmassages kunnen pijn, angst, depressie, vermoeidheid en misselijkheid verlichten. Wetenschappelijk onderzoek onderbouwt deze praktijk. De belangrijkste pijlers van de Zorgmassage vzw zijn: sensibilisering, opleidingen en vrijwilligerswerking. We richten ons daarbij vooral op kankerpatiënten en hun zorgverleners, professionele en niet-professionele. Vandaag werken we al samen met diverse ziekenhuizen en zorghuizen én krijgen we eveneens erkenning en ondersteuning van Kom op tegen Kanker.

contact

Heb je een vraag? Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Caroline Godts en Marleen Adriaensen helpen u graag verder.