Deelnemers editie 2020 - BE

Dit zijn de 10 Belgische deelnemers van de Social Grow Sessions: 


Casa Magnolia

Casa Magnolia brengt tijd, rust en ruimte in gezinnen met een zwaar ziek kind. Het moet haalbaar blijven voor iedereen binnen het gezin om een kind thuis te verzorgen. Er lopen 4 projecten:

  • Helpende handen: Casa Magnolia zoekt en coördineert vrijwilligers die huishoudelijke en praktische taken overnemen, bv. broers/zussen naar hobby's brengen, boodschappen doen, koken, strijken, …
  • Lotgenotencontact: Casa Magnolia organiseert ontmoetingsmomenten waarop ouders en (zieke) kinderen elkaar kunnen zien, omdat lotgenoten vaak een grote steun betekenen.
  • Snoezelmobiel: Casa Magnolia toverde een ziekenwagen om tot een mobiele snoezelruimte. Zwaar zieke kinderen die moeilijk het huis kunnen verlaten, kunnen nu in hun thuisomgeving op hun niveau spelen en geprikkeld worden.
  • Gespecialiseerde oppasdienst: Casa Magnolia zorgt voor de tijdelijke opvang van zwaar zieke kinderen in hun thuisomgeving door verpleegkundigen, zodat ouders even op adem kunnen komen.

www.casamagnolia.be


Coda 2.0 Palliatief continuum

In Coda 2.0 organiseren we een palliatief continuüm dat bestaat uit rouwzorg en een inloophuis. Dat doen we samen met acht Vlaamse zorgerkenningen en twee niet-erkende initiatieven. De mantelzorger kiest zelf hoe het traject eruit zal zien, want hun rol is essentieel. Al onze palliatieve gasten willen het liefst thuis sterven, maar dat kan alleen als de mantelzorger maximaal ondersteund wordt. Voor, tijdens en na het overlijden van de gast. We richten ons tot mantelzorgers van alle leeftijden, en uit verschillende familiale en gezinssamenstellingen. We ondersteunen de thuissituatie en het fysieke, psychische en emotionele draagvlak van de gast en de mantelzorger. Daarvoor gebruiken we aangepaste oplossingen die altijd vertrekken vanuit een emancipatorisch gedachtengoed en respect voor onze gasten en hun mantelzorgers.

www.coda.care Combinatie studeren, zorgen en leven

Je bent jong, je bent mantelzorger en je combineert dit met hogere studies. Met dit project willen we de draagkracht van deze groep verruimen. We starten met verkennende focusgroepen met jonge, studerende mantelzorgers (18-25j). We zijn overtuigd van hun community empowerment: vanuit hun groep en hun eigen vaardigheden gaan ze samen op zoek naar oplossingen. Op basis van hun feedback en in co-creatie met hen ontwikkelen we een tool of vormingstraject specifiek voor studenten. Daarbij werken we samen met onderwijsinstellingen die met ons aftoetsen wat hun rol kan zijn bij dit proces (een statuut, maatregelen, een infolijn, opleiding van medewerkers …).
Steunpunt Mantelzorg is een mantelzorgvereniging die mantelzorg zichtbaar wil maken. We organiseren vormingen en activiteiten om mantelzorgers en zorgvragers te ondersteunen. We verdedigen hun belangen, en we informeren en sensibiliseren over het onderwerp mantelzorg.

www.steunpuntmantelzorg.be


Hoplr

Hoplr is een lokaal sociaal netwerk en verlegt de focus van het individu naar de lokale gemeenschap. Via Hoplr krijg je eenvoudig toegang tot het sociaal kapitaal in jouw buurt zoals materiaal, kennis, tijd en infrastructuur. We willen de kracht van het collectief benutten om te anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen van morgen zoals vergrijzing, buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie. Alleen zo kunnen we evolueren naar meer leefbare en duurzame lokale ecosystemen.

www.hoplr.comIkzorgook

Met #ikzorgook geven we mantelzorgers de erkenning die ze verdienen en maken we bedrijven bewust van het potentieel van deze bijzondere klanten. Dat brengt meteen ook meer zichtbaarheid van mantelzorgers en betere informatie met zich mee. Hoe we dat doen? Een #ikzorgook-doos wordt dé attentie voor mantelzorgers. De doos verbindt de mantelzorger met overheden, zorgvoorzieningen, maar ook met handelaars in de straat en moet het verlengde zijn van een digitaal informatieplatform waarop gepersonaliseerde informatie te vinden is.
Wie zorgt, ontdekt sneller dat hij mantelzorger is. Handelaars en overheden versterken elkaar om hun informatie bij de mantelzorger te brengen. Als onderzoeksteam van Thomas More vertalen we samen met onze partners onderzoeksresultaten in een concreet plan: de #ikzorgook-doos.

www.ikzorgook.be


KOMpleet

KOMpleet is een regionaal onafhankelijk expertisecentrum, waar de mantelzorger begeleid kan worden in alle facetten van mantelzorg, afhankelijk van zijn noden. Het expertisecentrum heeft, naast de begeleiding, ook een informerende, sensibiliserende en doorverwijzende functie. Dit project legt de focus opnieuw op de mens en zijn noden. De mantelzorger krijgt een individueel begeleidingstraject, waarbij de vragen “wat heb ík nodig om kwaliteitsvol te leven?” en “hoe kan dit verwezenlijkt worden?” centraal staan. Hij/zij kan op die manier kwaliteitsvolle zorg voor de zorgvrager combineren met een eigen kwaliteitsvol leven. De mantelzorger bepaalt zelf de duur, intensiteit en inhoud van het traject. Als de mantelzorger voldoende ondersteuning krijgt, kan hij/zij zich langer én met voldoening blijven inzetten voor de zorgvrager.

www.NAHeindelijk.beMagenta

Magenta ondersteunt ouders van kinderen met een handicap in hun zoektocht naar duurzaam combineren van hun zorgrol en hun rol als partner, werknemer, familielid, vriend ... 
Managementideeën werden vertaald naar de gezinssituatie. We bieden workshops aan rond verschillende thema’s:

  • Omgaan met tijd zodat het gezinsleven vlotter verloopt en er voldoende tijd komt om de batterijen op te laden
  • Aanpak om de zorg te delen met anderen
  • Overleg met professionelen
  • Wegwijs in het zorglandschap en overzicht van ondersteuning en tegemoetkomingen op verschillende levensdomeinen

Magenta bestaat uit een team van ervaringsdeskundige ouders, ingebed in de onderzoeksgroep Gezins- en orthopedagogiek van KU Leuven.

www.magentaproject.beManteltijd@Âmeluna

Samenredzaam@Âmeluna

Samenredzaam@Âmeluna biedt ondersteuning bij preventieve zorgplanning en het tijdig uitwerken van mantelzorgmogelijkheden op maat
Het individuele samenlevingskarakter is al decennialang in opbouw. De tijd van meerdere generaties onder één dak, de dorpsbabbel op het plein, zorg dragen voor elkaar, is al lang niet meer de norm. Wat begon als de hang naar privacy is langzaamaan ontwaard in een sociaal isolement, ieder achter zijn eigen voordeur of smartphone. De afgelopen coronaperiode heeft nog maar eens aangetoond hoe ingrijpend sociaal isolement kan zijn. Zoals het verdriet tijdens de lockdown én de recente heropflakkeringen van het Covid-19 virus aantonen: we omringen ons het liefst met onze naasten, zij zijn onze belangrijkste bubbel, ons grootste goed. Âmeluna’s patient- en familiegerichte gedachtengoed is actueler dan ooit.
Uit handen geven wat je het meest dierbaar is, vraagt om ‘t volste vertrouwen. Voor de patiënt is dat zijn gezondheid, voor de mantelzorger de zorg zodat zorg niet tot ziekte leidt. De grootste vorm van samenredzaamheid zit ‘m in je kleinste cirkel, bij dierbaren, de mensen dichtbij. Samen zorg mogen dragen, iets voor elkaar kunnen betekenen, brengt families samen, hechter en dichter bij elkaar. Samenleving in de puurste vorm.

www.ameluna.be


Mantelzorger als volwaardige partner in de zorg

In de visie van Familiehulp is de samenwerking met de mantelzorger cruciaal. Familiehulp heeft een aantal trajecten uitgewerkt die focussen op de rol van mantelzorgers in de zorg- en ondersteuningsprocessen, zoals doelgericht werken om passende zorg en ondersteuning te bieden, initiatieven nemen rond buurtzorg, maar ook onze diversiteit verhogen en meer diversiteit creëren bij klanten. Een goede samenwerking met mantelzorgers houdt rekening met de verschillende rollen: sommige mantelzorgers stellen zich op als zorgvrager, andere als expert, collega of naaste. Elke rol gaat gepaard met andere noden en behoeften in de zorg, maar vooral in de samenwerking en communicatie met de professionele zorgverlener. Wie heeft de regie, en hoe kunnen we formele zorg en mantelzorg beter op elkaar afstemmen?  

www.familiehulp.beSamen naar een mantelzorgvriendelijke school

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die thuis een extra handje toesteken omdat er iemand binnen het gezin ziek is, verslaafd is of een beperking heeft. Dat heeft een invloed op hun schoolprestaties. Ze komen vaker te laat (omdat ze bijvoorbeeld op de thuisverpleging moet wachten die al eens in de file staat), ze zijn vaker afgeleid in de klas, ze komen niet toe aan hun huiswerk, spijbelen meer en verlaten vaker de schoolbanken zonder diploma. Daarom trekt Samana de kaart van deze vaak vergeten doelgroep met het participatieve project Samen naar een mantelzorgvriendelijke school.

www.samana.be 

contact

Heb je een vraag? Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Mail naar Caroline Godts, ze helpt je graag verder.