Social Grow Sessions

De Social Grow Sessions - Focus op mantelzorg

De uitdagingen in de mantelzorg zijn complex. Een vergrijzende bevolking, vermaatschappelijking van de zorg, moderne invulling van zorgnoden, het vergroten van de draagkracht van mantelzorgers, een betere afstemming tussen informele en formele zorg... De ambities zijn groot en dagen ons systeem uit. Hoe kunnen we een samenleving organiseren waar we meer voor elkaar kunnen zorgen? Waar mantelzorgers de juiste waardering en ondersteuning krijgen? Waar ze zich optimaal gesteund voelen vanuit hun persoonlijke en professionele omgeving?

De Social Grow Sessions editie 2019 speurt naar de knelpunten in mantelzorg en ondersteunt innovatieve oplossingen. Het traject is een initiatief van Janssen, Johnson & Johnson Family of Companies in Benelux en de Johnson & Johnson Coroporate Citizenship Trust in samenwerking met de Sociale InnovatieFabriek en Society Impact. De drie partners starten dit najaar met de eerste activiteiten in België en Nederland.

We brengen de verschillende sectoren en betrokkenen rond mantelzorg samen in een stakeholdermeeting. We bespreken en onderzoeken de knelpunten. Nadien selecteren we in een projectoproep 10 sociaal ondernemers die op een innovatieve manier omgaan met de uitdagingen. Zij krijgen een intensief begeleidings- en mentortraject. Hun resultaten en inzichten worden daarna terug gedeeld met de betrokkenen.

 

Meer info volgt snel op deze site.

Wie op de hoogte wil blijven of meer info wenst, kan dit laten weten aan Caroline Godts.

contact

Heb je een vraag? Wil je op de hoogte gehouden worden? 

Caroline Godts en Marleen Adriaensen helpen u graag verder. 

 

 

Initiatiefnemers

Sociale InnovatieFabriek

De Sociale InnovatieFabriek promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie in functie van maatschappelijke uitdagingen. In haar werking vertrekt de Fabriek van drie basiswaarden: aandacht voor gedeelde meerwaarde, een focus op sociale transformatie en impactgedrevenheid.

www.socialeinnovatiefabriek.be

Society Impact

Society Impact zet zich in voor het bieden van oplossingen voor maatschappelijke problematiek. Dit doen zij in samenwerking met publieke en private partijen. Hierbij zet Society Impact in voor systemische veranderingen door het ontwikkelen van innovatieve concepten, het ondersteunen van sociaal ondernemers en het implementeren van game changers. 

www.societyimpact.nl

Janssen en Johnson & Johnson

GROW - Together for Society is het Corporate Social Responsibility-programma van Janssen en Johnson & Johnson in de Benelux, en wordt gesteund door de Corporate Citizenship Trust van Johnson & Johnson.

Het doel van GROW – Together for Society is: al wie het nodig heeft de kracht geven om zich ten volle te ontplooien in de samenleving. Drie specifieke focusgebieden zijn:

  • bevorderen van onderwijskansen en dagopvang
  • ondersteunen van mantelzorgers / zorgverleners
  • vergroten van toegang tot gezondheidszorg

Met de Social Grow Sessions editi 2019 willen Janssen en Johnson & Johnson bijdragen tot sociale innovatieve ondernemingen met focus op de ondersteuning van mantelzorg.
Klik hier voor meer informatie over GROW – Together for Society.

De Social Grow Sessions worden georganiseerd met de steun van en in samenwerking met de Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust.
 
Deze stichting heeft als opdracht om de Corporate Social Responsibility-programma’s van Johnson & Johnson uit te werken en uit te voeren in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

www.janssen.com/belgium www.janssen.com/nederlandwww.jjcct.org